Divendres, 09 de juny del 2023

Els arqueòlegs descobreixen les estructures de quatre cases medievals al jaciment de la Santa Creu de Rodes

|

- Publicitat -
Els arqueòlegs han descobert les estructures de quatre cases medievals al jaciment de la Santa Creu de Roses, al Port de la Selva (Alt Empordà). Les restes es troben en un sector de 800 metres quadrats situat al nord de l’església. Una de les construccions, de grans dimensions, ocupa la meitat de la zona i té detalls clarament diferenciats de les altres, que fan pensar que es tracta d’un habitatge benestant. Entre d’altres, perquè la planta baixa té com a mínim cinc estances i les escales que portaven al primer pis estaven fetes amb carreus de marbre. En paral·lel a l’excavació, l’estudi dels documents de l’època ha permès identificar els habitants del poble que van viure a les cases. Entre aquests, Ponç Bofill, un terratinent del segle XV.
Les excavacions al jaciment medieval s’han fet entre el 15 de juny i el 8 de juliol. En total, s’ha excavat un sector de 800 metres quadrats, on s’han descobert les restes d’antigues construccions fins ara desconegudes. Al sector, els arqueòlegs hi han identificat fins a quatre cases. Una d’elles, de grans dimensions, feia 400 metres quadrats. Es troba al centre de l’illa excavada i té un espai d’hort annexat a l’est. Les altres tres, aproximadament, superen els 120 metres quadrats.

La troballa s’ha fet en un sector al nord de l’església. A l’oest, limita amb un carrer que comunica el portal nord amb la plaça de l’església; al nord, amb un altre carrer o zona de pas, i a l’est, amb un espai on sembla que hi hauria horts i camps. Com en tots els sectors excavats fins al moment, abans de començar l’excavació el lloc estava totalment cobert de runa i vegetació, i només es podien intuir traces d’alguns murs que pressuposaven l’existència de construccions.

L’estat de conservació de les restes descobertes és bo, amb murs que superen els 2 metres d’alçada. Els edificis són sòlids, fets de paret seca, que utilitza la pedra de la zona, lligada amb terres argiloses. S’hi poden reconèixer diverses qualitats constructives, algunes més acurades que altres, que possiblement corresponien a diverses mans i a possibles reformes. La fonamentació dels murs està feta damunt la mateixa roca del subsòl, que s’anivella i retalla segons les necessitats. Diversos detalls permeten saber que hi havia almenys una planta pis i un sostre de teules, excepte en els patis, que eren oberts.

Publicitat

L’accés a les cases es feia a través de portes que es caracteritzen per tenir tancaments reforçats amb barralleves, mentre que les interiors són més simples. Algunes de les portes foranes ens han arribat amb el tapiat original que degueren posar els habitants de les mateixes en el moment d’abandonar el lloc. És possible que es volgués evitar un mal ús per part de persones o, més probablement, per impedir que hi entressin animals. Aquest detall indica que malgrat el poble s’abandonés, hi havia un cert interès per seguir tenint cura de les propietats.

Habitatge excepcional

De la zona excavada, destaca la casa de grans dimensions. Dins l’edifici s’han vist certs detalls que, com subratlla el Departament de Cultura, “fan pensar que es tracta d’un habitatge excepcional, clarament diferenciat de la resta de cases descobertes fins al moment”.

La planta baixa consta d’almenys 5 estances, una d’elles amb una llar de foc que correspondria a la cuina. S’entrava a la casa des de la plaça a través d’un passadís o carreró obert. Un cop a dins, enfront de la porta, hi havia un replà i l’escala per pujar a la planta pis, escala que té la particularitat de ser feta amb carreus de marbre local. La casa tenia una altra entrada al nord, des del carreró que circueix i tanca el poble per aquest costat. Els materials recuperats entre la runa demostren que els ocupants de l’edifici gaudien d’un cert nivell econòmic.

La resta de cases disposen d’unes tres estances a la planta baixa, amb indicis de l’existència de planta pis. A dues d’elles s’accedia des de la plaça i a l’altra des del carrer d’entrada que ve del portal nord. Amb aquesta descoberta s’ha pogut reconèixer el tipus d’ocupació que hi havia al sector de tramuntana de l’església. Del jaciment, resta encara per desenrunar una part a migdia del poble, que correspon al raval extramurs, i l’enllaç entre aquesta part i la nord per darrera de l’església, espai on es pressuposa hi hauria una mena de carreró o zona de pas.

El jaciment de Santa Creu de Rodes es porta excavant ininterrompudament des del 2006, en el marc del Pla de Recerca de l’arqueologia i la paleontologia de la Generalitat. Uns treballs que han estat encapçalats pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, l’Agència Catalana de Patrimoni i la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Port de la Selva.

A partir del 2017, any en què va finalitzar el projecte de recerca, es va dur a terme la restauració de les restes i la seva adequació a la visita, en el marc del programa Patrimoni en Acció de foment de l’ús i del coneixement del patrimoni, del Departament de Cultura i l’Obra social ‘la Caixa’. Des d’aleshores, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha seguit promocionant noves campanyes arqueològiques de tipus preventiu, que tenen per objectiu desenrunar i descobrir noves zones del jaciment on encara no s’havia actuat, amb la voluntat d’endegar un projecte de condicionament del conjunt.

Estudi documental

Els resultats de les campanyes d’excavació arqueològica del jaciment de Santa Creu de Rodes es complementen amb l’estudi de la documentació existent de la vila. En aquest sentit, a l’espera d’un exhaustiu estudi de documentació notarial que està duent a terme l’historiador Josep Maria Gironella, fins al moment s’han pogut localitzar altres notícies a partir de documents episcopals i també de documentació procedent del mateix monestir de Sant Pere de Rodes.

Un document excepcional és el ‘Capbreu de la cellereria’, publicat l’any 2013 per Arnald Plujà i Sònia Masmartí. En aquest capbreu els habitants de Santa Creu van declarar durant els anys 1420 i 1426 les seves propietats al monjo cellerer del monestir, com al seu senyor feudal. En ell s’hi descriuen i situen tota mena d’immobles: camps, vinyes, closes, horts, masos i també cases del poble, tot especificant-ne les afrontacions amb els veïns i els censos que en pagaven. La data del capbreu, molt propera a la de les estructures de les cases que les excavacions han posat al descobert els darrers anys, fa possible que en alguns casos, puguem conèixer el nom dels diferents sectors de la població, com el barri de sa Petja, el carrer d’allà, la plaça Comuna, el cementiri o les vies públiques que duien a Palau-saverdera o a la Vall de Santa Creu.

En el cas de les noves estructures descobertes enguany, en el capbreu s’esmenta un hort que es troba “al costat de l’església”. Aquest fet d’entrada permet descobrir que les cases excavades durant aquest mes de juliol marcarien el límit urbà de la població per les bandes nord i est, ja que després de l’hort esmentat tan sols s’hi descriuen terrenys d’usos agraris, separats del poble per un camí.

Pel que fa a les grans cases descobertes, el capbreu no és massa clar perquè no tots els propietaris haurien declarat els seus béns al monestir. Així i tot, hi ha elements que permeten relacionar l’espai excavat amb la capbrevació l’any 1426 de la casa de Ponç Bonfill, un gran terratinent que també capbreva un mas fora del poble i més de 130 vessanes de terra.

La casa de Bonfill es pot correspondre amb la casa que es troba vora el portal nord del poble i se sap que limitava al sud amb la casa del clergue Pere Bonany, de Peralada, i a orient amb la del capellà de Santa Creu, Pere Badós. Com a curiositat, en una visita del delegat episcopal l’any 1420 per supervisar el bon comportament dels clergues de la parròquia, s’esmenta de Pere Badós que, malgrat exercir correctament les seves funcions litúrgiques i parroquials, tenia certa debilitat pels jocs d’atzar i sovint jugava a daus a uns jocs anomenats la Bufa i la Rifa de Carns.

“Aquesta doble investigació arqueològica i documental converteix Santa Creu en un enclavament excepcional per estudiar l’estructura urbanística de la vila i alhora tenir coneixement de qui eren i com vivien els habitants de les cases que s’hi han descobert”, destaca el Departament de Cultura.

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes
Les restes del poble medieval de Santa Creu, amb la seva església, es troben emplaçades en plena serra de Rodes i formen part del Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, juntament amb el monestir de Sant Pere i el castell de Sant Salvador de Verdera. L’església, que encara avui es troba dempeus i conserva en força bon estat les seves estructures originals, va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), amb la categoria de Monument Històric, l’any 1997 així com el seu entorn.

Publicitat

Segueix-nos a:

Més notícies

10 COMMENTS

 1. … [Trackback]

  […] Here you can find 45570 additional Information to that Topic: monrural.cat/2020/08/07/els-arqueolegs-descobreixen-les-estructures-de-quatre-cases-medievals-al-jaciment-de-la-santa-creu-de-rodes/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: monrural.cat/2020/08/07/els-arqueolegs-descobreixen-les-estructures-de-quatre-cases-medievals-al-jaciment-de-la-santa-creu-de-rodes/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: monrural.cat/2020/08/07/els-arqueolegs-descobreixen-les-estructures-de-quatre-cases-medievals-al-jaciment-de-la-santa-creu-de-rodes/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: monrural.cat/2020/08/07/els-arqueolegs-descobreixen-les-estructures-de-quatre-cases-medievals-al-jaciment-de-la-santa-creu-de-rodes/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: monrural.cat/2020/08/07/els-arqueolegs-descobreixen-les-estructures-de-quatre-cases-medievals-al-jaciment-de-la-santa-creu-de-rodes/ […]

 6. … [Trackback]

  […] There you will find 80587 more Info on that Topic: monrural.cat/2020/08/07/els-arqueolegs-descobreixen-les-estructures-de-quatre-cases-medievals-al-jaciment-de-la-santa-creu-de-rodes/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: monrural.cat/2020/08/07/els-arqueolegs-descobreixen-les-estructures-de-quatre-cases-medievals-al-jaciment-de-la-santa-creu-de-rodes/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Here you can find 93400 additional Info on that Topic: monrural.cat/2020/08/07/els-arqueolegs-descobreixen-les-estructures-de-quatre-cases-medievals-al-jaciment-de-la-santa-creu-de-rodes/ […]

Comments are closed.

No et perdis les darreres novetats!

Subscriu-te a la nostra Newsletter i rep les notícies més importants al teu email